Privacybeleid
IOTTA

Deze website is eigendom van IOTTA COMMUNICATIONS NV.
Bedrijfsgegevens:
IOTTA Communications nv
Azaleastraat 75
9040 Gent
Tel: +32 (0)9 228 65 69
Mail: info@iotta.com
Ondernemingsnummer: BTW BE 0415.789.015

Privacy

Uw privacy is belangrijk, daarom is de meeste informatie op onze website beschikbaar zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet achterlaten. Wanneer u contact wenst op te nemen is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en om uw vragen vlot te kunnen beantwoorden. Als gebruiker heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden. U kunt dit kosteloos en op verzoek doen door een schriftelijk verzoek te sturen naar IOTTA Communications nv, Azaleastraat 75, 9040 Gent (België) of via info@iotta.com. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van privacy ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de gebruiker het wettelijke recht op toegang tot en rectificatie van zijn persoonsgegevens. U kunt gratis een schriftelijke kopie van uw persoonlijke gegevens verkrijgen als u ons een identiteitsbewijs bezorgt (door middel van een kopie van uw identiteitskaart) en een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek stuurt naar IOTTA Communications nv, Azaleastraat 75, 9000 Gent (België) of via info@iotta.com. U kunt, indien u dit wenst, ons ook vragen om uw persoonlijke gegevens te corrigeren die onjuist of onvolledig zijn.

IOTTA kan anonieme of geaggregeerde gegevens van niet persoonlijke aard verzamelen, zoals het browsertype of IP-adres, het gebruikte besturingssysteem of domeinnaam van de website waarmee de gebruiker onze website heeft bezocht of waardoor de gebruiker onze website heeft verlaten. Hiermee kunnen we de website permanent optimaliseren voor onze gebruikers.
IOTTA kan anonieme of geaggregeerde gegevens van niet persoonlijke aard verzamelen, zoals het browsertype of IP-adres, het gebruikte besturingssysteem of domeinnaam van de website waarmee de gebruiker onze website heeft bezocht of waardoor de gebruiker onze website heeft verlaten. Hiermee kunnen we de website permanent optimaliseren voor onze gebruikers.

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.