Best agency of the year

Onze aanpak

Een goede strategie is van cruciaal belang om u te helpen uw ambities waar te maken. Met uw doelstellingen - zowel op korte, als lange termijn - permanent voor ogen, stippelen we de optimale strategische weg uit voor uw merk. Die zetten we vervolgens om in resultaten dankzij ons doeltreffend 7-stappenplan.

 

Ons 7-stappenplan

 

1. analyse

Voor we starten doen we eerst grondige analyses van uw product of dienst, van uw doelgroep(en), uw aanbod, maar ook een budgettaire analyse (wat is haalbaar binnen uw budget), een technologische analyse (welke systemen of platformen zijn er reeds aanwezig) en een analyse van de meest effectieve boodschap. We leggen hierbij de focus op de vooropgestelde verwachtingen (van de klant) versus het effectieve potentieel (hetgeen wij op basis van onze expertise inschatten). Deze fase is zeer belangrijk en vormt de basis voor alle verdere communicatie.

2. Actieplan

Nadat we alles in kaart hebben gebracht stellen we een actieplan op. Samen met u zetten we een strategie uit, bepalen we de timing en de middelen die we gaan inzetten om zo, op een efficiënte- en impactvolle manier, de doelstellingen te bereiken. Content gathering (van uw kant) of content generating (van onze kant middels copywriting) is in deze fase al van groot belang, omdat inhoud (zoals uw storytelling, de juiste USP's, argumentatie) al veel bepalend zijn voor het structureren van de boodschap. Kortom, in welk medium zeggen we best welke argumenten tegen welke doelgroep. Die boodschap komt dan in de uitwerkingsfase ten volle tot leven.

3. uitwerking

Hier komen onze creatieven, designers en developers om de hoek kijken. We ontwikkelen een concept en werken een conceptvisual uit die we dan doorvoeren naar de vooropgestelde middelen. Doen we een shooting of gebruiken we stockmateriaal? Moeten we footage filmen of animaties maken voor een ècht aantrekkelijke banner? Welke is de meest catchy headline? Welke tekstargumenten gebruiken we waar? Maar ook technische vragen als welk hostingpakket is het meest ideaal? Op welk platform gaan we jouw website met die functionaliteiten best ontwikkelen? Het zijn slechts enkele voorbeelden van vragen die in deze fase beantwoord moeten worden. Ze leggen dan meteen de basis om alle middelen visueel en tekstueel in te vullen en functioneel uit te werken. Daarom is de uitwerking meteen de meest intensieve fase. "This is where the magic happens." Hier vloeien de ingrediënten samen en krijgt het geheel vorm. En maak je vooral geen zorgen, als full-service reclamebureau is IOTTA het gewoon iedere keer opnieuw het ongewone te doen zodat uw communicatie een voltreffer wordt.

4. Lancering

De launch van uw website, het op antenne gaan van uw commercial, het startschot voor uw GoogleAdWords- of Facebook campagne, uw abri-campagne die in het straatbeeld verschijnt, de postdrop van uw direct mailing... het zijn maar een paar voorbeelden van lanceringsmomenten van een campagne. Al de voorafgaande fases zullen nu hun werk beginnen doen. Doorgaans zal de lancering niet uit één medium bestaan maar kan dat in tandem gaan. Zo zal uw nieuwe website weinig bezoekers trekken als de nieuwe naam of url niet gecommuniceerd wordt, maar daar kan een gerichte AdWordscampagne of een perfect afgestemde direct mailing bijvoorbeeld wel voor zorgen. De content van de direct mailing kan als basis dienen voor een overzichtelijke digitale presentatie of geprinte brochure om uw salesteam mee op de baan te sturen. We zijn niet voor niks een reclamebureau dat gespecialiseerd is in geïntegreerde communicatie. Wij streven naar de meest efficiënte invulling van uw communicatiebudget met het oog op een maximaal rendement!

5. Evaluatie

Na een eerste periode wordt de campagne geëvalueerd, we bekijken (indien mogelijk) de bezoekerscijfers, wat is de respons op de lopende campagne of actie, op uw mailing, is er goede feedback op het wedstrijdmechanisme? Hoeveel likes zijn er gegenereerd? In welke mate is de online conversatie op gang getrokken? We proberen in de mate van het mogelijke ook om meetinstrumenten in te bouwen in onze campagnes zodat we kunnen nagaan hoe de campagne zich gedraagt tov de vooropgestelde verwachtingen. Alle beschikbare analytics worden bekeken om waar nodig te optimaliseren.

6. Optimalisatie

Indien nodig wordt de campagne nog wat bijgestuurd, zo kan er bijvoorbeeld in eerste fase een momentum gecreëerd zijn die we kunnen benutten door toevoeging van een extra actie, of dat juist andere geplande middelen beter later inzetten omdat de vraag nu te groot is. En uit de ene golf kan geleerd worden om een volgende golf waar nodig te optimaliseren. De fine-tuning van uw campagne zorgt voor een nog hogere efficiëntie van uw communicatie, van bv. branding tot uiteindelijk sales. Bij IOTTA gaan sales- en marketingcommunicatie immers hand in hand. Zo streven we naar optimaal rendement van uw communicatie.

7. Onderhouden

Een lancering van een campagne is slechts een startpunt, als we een strategie uitzetten wil dat zeggen dat nauwkeurig de verschillende communicatiemiddelen op elkaar afstemmen zodat ze elkaar en de boodschap ondersteunen, teneinde het best mogelijke effect te bekomen. Maar ook repetitie blijft cruciaal om aanhoudend succes te boeken. Want met één keer exposure blijft uw merk of dienst geen top-of-mind bij uw doelgroep. Nu uw merk/product of dienst is gelanceerd, is het noodzakelijk om het merk levendig te blijven houden. Door de kracht van o.a. slimme herhaling en verder bouwen, maar ook een optimale beleving zal uw merk/product of dienst blijvend herinnerd worden door uw doelgroep, met aanhoudende conversie als gevolg. Zo installeer je niet alleen een merk, maar ook en vooral recurrente sales.

 

Ons 7-stappenplan in de praktijk